Kerstactie “Kerstpakketten tegen stille armoede”

Persbericht

Actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” stopt!

11 januari 2017 

Na 12 jaar mensen met kerst blij te hebben gemaakt gaat deze actie stoppen. De actie was gericht op streekgenoten die ónder de armoedegrens leven en geen ondersteuning van de Voedselbank kregen. Door het inzamelen van o.a, levensmiddelen werden kerstpakketten samengesteld en uitgedeeld.

 

Door de organisatoren van de actie wordt het stoppen gewijd aan het succes van de actie in de afgelopen jaren. In de beginjaren werden in december ruim 800 pakketten vervaardigd en uitgereikt. Na enkele jaren werden door de regionale omroep en een supermarkt acties opgezet ten behoeve van de Voedselbanken. Hierna gingen ook kerken en scholen acties opzetten voor de Voedselbanken. Hierdoor lukt het de organisatie niet meer om voor haar doelgroep, mensen langdurig onder de inkomensgrens, voldoende artikelen in te zamelen.

 

 

 

 

 

In de afgelopen jaren werd tijdens de actie behalve etenswaren ook financiële bijdragen ontvangen. Die bijdragen zullen dit jaar worden besteedt aan het inkopen van artikelen. Van die artikelen zullen in december nog een beperkt aantal pakketten kunnen worden gemaakt. Die zullen dan aan de instellingen die ook in de afgelopen jaren de pakketten ontvingen, worden overhandigd.  

 

De actiegroep dankt hierbij alle gulle gevers van artikelen, sponsoren, vrijwilligers, redacties van regionale media en de directie van De Werkwijzer.

Persbericht aan regionale reacties dag- en weekbladen. 8 december 2016

Vergeten wordt vaak dat er, zeker in Twente, nog steeds sprake is van een grote “stille armoede”. Mensen die het al langere tijd zonder de hulp van Voedselbanken moeten stellen. Daarvoor zijn meerdere oorzaken, maar de belangrijkste is wel dat men de maximale duur van ondersteuning door de Voedselbank heeft bereikt.

Gelukkig is er voor die groep al ruim 10 jaar onze jaarlijkse actie “Kerstpakketten tegen stille armoede”.

Onze actie heeft als uitgangspunt: Veel mensen krijgen van hun werkgever een kerstpakket maar gebruiken daarvan lang niet alles.

Die spullen willen wij graag ontvangen om opnieuw tot kerstpakket om te pakken. Vervolgens worden de pakketten verstrekt aan instellingen die zich richten op onze doelgroep.

Inmiddels is de bron waaruit wij artikelen vragen uitgebreid; Ook levensmiddelen of persoonlijke verzorgingsartikelen die niét uit een kerstpakket komen zijn heel erg welkom!

Mocht u de doelstelling van onze actie steunen dan kunt u uw bijdrage in de periode van 15 tot en met 20 december afgeven op één van de vele adressen in Twente. Wélke adressen dat zijn vindt u op onze website “Ikdeelmijnkerstpakket.nl”.

December 2015

klik hier voor een filmverslag van de ophaalronde, het inpakken en een interview met Renate en Sieger

Zo, na een paar erg drukke dagen met een grote groep van vrijwilligers, nu even weer rust.
Op 23 december zijn alle inzameladressen in Twente weer bezocht om de daar voor de actie ingeleverde artikelen op te halen en naar de inpakhal van De Werkwijzer in Oldenzaal te brengen.

Bij de start van de ophaalronde lagen onze verwachtingen niet al te hoog. De acties van RTV-Oost, Supermarkten, kerken en scholen hebben we vorig jaar als sterke concurrentie ervaren. Hoe zou dat dit jaar zijn...
In de loop van de dag, nadat een groot aantal adressen waren bezocht werd het al duidelijk, Twentenaren hebben graag meegewerkt om hun streekgenoten een hart onder de riem te steken. Er bleek ruim, heel erg ruim, gegeven te zijn.

In het begin van de avond is er met de groep vrijwillige inpakkers hard gewerkt om alles te verwerken tot mooie pakketten. Tegen 11 uur konden we stoppen. Stoppen omdat het gevraagde aantal dozen ruim was gehaald (ruim 450) maar ook omdat de basisartikelen toch wel bijna op waren. (bij de laatste telling bleken we 506 pakketten te hebben gemaakt)

Dan de 24e december. Op deze dag voor kerst komen de vrijwilligers van de verschillende instellingen naar de hal van De Werkwijzer om de door hun bestelde pakketten op te halen.
Bij dat afhalen krijgen ze ook de gelegenheid om uit de grote hoeveelheid non-food artikelen spullen voor "hun" gezinnen uit te zoeken. Die nemen ze, samen met de pakketten mee en worden die dag dan afgeleverd om op de adressen een iets vrolijker kerst te bieden.

Wij bedanken hierbij een ieder die, op welke wijze dan ook, heeft meegewerkt aan het welslagen van de actie.

Hieronder enkele foto's van de inpakavond op 23 december en de uitgifte op 24 december.

 

Kerstactie 2015008 Kerstactie 2015009 Kerstactie 2015010 Kerstactie 2015011 Kerstactie 2015012 Kerstactie 2015013 Kerstactie 2015014 Kerstactie 2015015 Kerstactie 2015017 Kerstactie 2015016 Kerstactie 2015018 Kerstactie 2015019 Kerstactie 2015020 Kerstactie 2015021 Kerstactie 2015022 Kerstactie 2015023

 


 Zaterdag, 12 december 2015.
Met veel dank aan dagblad Tubantia. Zij besteedt vandaag groot aandacht aan de actie.

logo LionsIn juli van dit jaar kregen we onderstaande mail van De Lions Club Oldenzaal. U begrijpt dat deze gift ons zeer welkom was. Lions, hartelijk dank.
 
Geachte Werkgroep van de actie "Kerstpakketten tegen stille armoede"
 
Via ons lid Jan Tijhof zijn we door u benaderd voor een financiële bijdrage. Wij dragen uw initiatief een warm hart toe. Daarom hebben we besloten u te ondersteunen met een eenmalige gift van € 500,- Dit bedrag zal binnenkort worden overgemaakt op uw rekeningnummer RaboNL610132279991.
Wij wensen u veel succes toe met uw actie.Met vriendelijke groet,Theo Hampsink
Lions Club Oldenzaal
Voorzitter Fonds Goede Doelen

Vandaag, 6 januari, liet Wim ten Vaarwerk van het vluchtelingencentrum Azelo ons het volgende weten:

Beste mensen,

Onze bewoners waarderen de gift enorm. Veel hadden er tijdens de jaarwisseling geen geld direct beschikbaar om eten te kopen en een staking waardoor er geen geld uit de automaten van de RABO kwam werkte ook niet echt mee.

Ik kan nog aan andere fotoos komen van het AZC, Ook rondleidingen voor grotere gezelschappen zijn mogelijk. We stellen vullen graag jullie wensen in als die er zijn.

Hartelijke groet,

Wim ten Vaarwerk


 

Blije gezichten in vluchtelingencentrum Azelo

Op Oudjaarsdag werden bewoners en staf van het centrum verrast met een grote hoeveelheid levensmiddelen, snoep en drogisterijartikelen.

De artikelen werden overhandigd door vrijwilligers van de Twentse actie “Kerstpakketten tegen stille armoede”.  Het centrum is net voor kerst opnieuw in gebruik genomen nadat het 3 jaar leeg had gestaan. De huidige bewoners zijn voornamelijk vluchtelingen uit Syrië die gevlucht zijn voor het voor het geweld in hun land.

Dat de artikelen beschikbaar gesteld kónden worden is te danken aan de vrijgevigheid van vele Twentenaren. Zij stelden delen van hun kerstpakket, of ook gewoon uit voorraadkast of speciaal voor de actie aangekochte, artikelen ter beschikking aan de actie “Kerstpakketten tegen stille armoede".

Het goede resultaat van deze actie leverde in de eerste inzamelronde, vóór Kerst, al voldoende op om aan de vraag van verschillende Twentse humanitaire instellingen te kunnen voldoen. Deze instellingen hadden 450 pakketten aangevraagd. Het voldoen aan die vraag heeft dus in 450 Twentse minima-gezinnen voor een iets prettiger kerst gezorgd.

Zoals gewoonlijk wordt er tussen Kerst en Oudjaar nog een tweede inzamelronde gehouden. Dit jaar kon de volledige opbrengst hiervan naar het vluchtelingenopvangcentrum.

Dat de spullen daar welkom waren hebben de organisatoren met eigen kunnen zien.

 

DSCN2197 DSCN2140


Met dank aan TCTubantia voor het plaatsen van een mooi artikel over de actie. Het artikel is geplaatst in de Oldenzaalse editie. De link delen op Facebook e.d. zou fijn zijn.

Klik hier om het artikel te lezen. Gebruik op die pagina de Facebook link om te delen.


 

Onderstaand persbericht is op 24 november aan de redacties van Twentse dag- en weekbladen gezonden.

De oudste kerstinzamelingsactie in Twente, ‘Kerstpakketten tegen stille armoede’ gaat het dit jaar gewoon weer doen! Ondanks de nieuwe inzamelacties van de regionale omroepen, waaronder RTVOost, kerken en Plusmarkten is er vertrouwen in een succesvolle actie.
De actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” zamelt al vele jaren artikelen in uit kerstpakketten die de ontvanger van het pakket wel wil schenken. De andere acties zamelen dagelijkse boodschappen in.
Een ander onderscheid is de doelgroep; De nieuwe acties zamelen in voor de landelijke Voedselbanken,
Kerstpakketten tegen stille armoede” schenkt de pakketten aan Twentse instellingen die zich richten op inwoners van Twente die reeds meerdere jaren op of onder de armoedegrens leven. Dit is een groep die al langer dan 3 jaar onder het minimum leeft en daardoor ook, in principe, geen hulp meer krijgt van de Voedselbank. (maximale duur bij de Voedselbank is 3 jaar) Zij ontvangen vanuit deze actie met Kerst niet alleen een pakket met levensmiddelen maar iets veel waardevollers; een doos met een groot aantal blije momenten. Blije momenten die ontstaan als de doos in ontvangst wordt genomen en ook iedere keer weer als een onverwacht artikel wordt uitgepakt.

Boodschappenlijstje?
De actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” hanteert geen boodschappenlijstje. Hier is élke bijdrage welkom.
Het uitgangspunt van de actie is het inzamelen van artikelen uit ontvangen kerstpakketten. In zo’n pakket zitten altijd wel enkele zaken waar de ontvanger niet direct behoefte aan heeft of ze ook gewoon aan de actie wil schenken. Denk daarbij aan het blikje ragout, de toastjes, het blik soep, het potje jam, het krentenbrood enz.

Geen kerstpakket ontvangen?? Geen nood. Uw bijdrage aan de actie hoeft niet perse uit een kerstpakket te komen. Ervaring heeft geleerd dat veel bijdragen speciaal voor de actie zijn aangekocht. En wilt u de actie financieel steunen dan kan dat natuurlijk ook. Uw bijdrage, hoe groot of klein ook, kunt u overmaken naar rekeningnummer NL61Rabo0132279991 t.n.v. De Werkwijzer Oldenzaal, o.v.v. Kerstactie

Samenstelling pakketten
In de afgelopen jaren is het steeds weer gelukt om mooie pakketten samen te stellen. Omdat de samenstelling afhankelijk is van het aanbod, is geen pakket gelijk, maar wél even waardevol.
Het aanbod, en dus ook de pakketten, bestaat uit: verpakte levensmiddelen, delicatessen, speelgoed, keukenartikelen, toiletgerei en wat er verder aan artikelen is verkregen.

Vrijwilligers
Dit jaar zullen de vele vrijwilligers op de inzameladressen tussen 18 en 30 december hun deur weer openstellen om ook uw bijdrage in ontvangst te nemen. De ingezamelde artikelen worden bij elkaar gebracht en tot kerstpakketten verpakt. Deze pakketten worden op de dag voor Kerst overhandigd aan instellingen die zich richten op armoedezorg in de regio. Zij zorgen voor een rechtvaardige verdeling en uitreiking van de pakketten. Omdat ook ná de Kerst nog veel wordt aangeboden is er nog een tweede ronde. Die pakketten worden op Oudejaarsdag uitgereikt.

Inzameladressen en informatie over de actie
Op de website van de actie: www.ikdeelmijnkerstpakket.nl vindt u een actuele lijst met inzameladressen en inzameltijden. Ook kunt u daar meer lezen over het doel en de uitvoering van de actie. Wilt u contact opnemen met de organisatoren dan kan dat door het sturen van een e-mail naar kerstman@ikdeelmijnkerstpakket.nl


Actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” bedankt Twente

 

De actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” die in december voor de 8e keer in Twente werd uitgevoerd , is weer succesvol geweest.

In totaliteit werden er op de dag vóór Kerst en op Oudejaarsdag zo’n 675 kerstpakketten uitgereikt. De pakketten zijn uitgereikt aan vertegenwoordigers van instellingen die zich richten op armoedezorg in Twente.

De inhoud van de pakketten bestaat uit levensmiddelen die in Twente zijn ingezameld op 60 inzameladressen. In een hal van De Werkwijzer in Oldenzaal werden al deze levensmiddelen door zo’n 50 vrijwilligers, waaronder 6 maatschappelijk stagiairs, bij elkaar gebracht en tot kerstpakketten verwerkt.

De inzameling van levensmiddelen werd deze keer ondersteund door een actie in twee Plus Supermarkten. (Wallerbosch in Geesteren en Tijhuis in Weerselo). Klanten konden daar een voor de actie aangekocht artikel in een speciale winkelwagen doen)

Dankzij een ruim bedrag aan ontvangen giften konden ook artikelen als koffie, thee e.d. worden bijgekocht. Hierdoor kon ieder pakket van deze artikelen worden voorzien.

 

De actie bij TV Oost

Nieuwsberichten - Nieuws
edned

Gisteravond de uitzending van "En dan nog even dit" gemist?
Jammer! "Onze" Ton kreeg daar, anders dan eerst beloofd, 2 minuten de gelegenheid de actie toe te lichten.

klik op deze linkhttp://www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=311873 om de uitzending te bekijken. Uiteraard zijn de andere onderwerpen veel minder belangrijk. Je kunt dus bijna door scrollen naar het eind. Daar begint Ton.

Actie ook in 2013 weer groot succes

Nieuwsberichten - Nieuws
Onderstaand artikel schreef en plaatste Irene van Dam op haar Facebook-pagina. Mooier kan ik het niet zeggen. Irene, bedankt. (Irene is bij de actie betrokken als "Inzameladres" in Oldenzaal.)

Irene maakte ook een mserie mooie foto's. Die zijn te zien door hier te klikken.

 
Actie "Ik deel mijn kerstpakket" weer een groot succes.
Van Boeskoolstad Oldenzaal
32 foto's

#Boeskoolstad - De afgelopen weken is er veel aandacht besteed aan de actie "Ik deel mijn kerstpakket" tegen de stille armoede in onze regio. Al voor de 8e keer is er een grote groep vrijwilligers, die zich hier voor inzetten. Ze zamelen de kerstpakketten in, brengen ze naar de Werkwijzer, demonteren de pakketten en verdelen ze netjes in vakken. Nonfood en drank gaan apart voor de verkoop en met die opbrengst, worden artikelen gekocht voor nieuwe pakketten.

 

Wie bij de Werkwijzer binnenkomt, denkt even in een mierenrest geraakt te zien. Alles en iedereen loopt door elkaar heen en lijkt elkaar in de weg te lopen. Niets is echter minder waar! De ene groep sorteert de goederen en de volgende groep pakt nieuwe dozen, loopt langs de vakken en maakt een mooi, nieuw en gevarieerd pakket voor mensen, die het hard nodig hebben! Weer een ander team lost het vrachtwagentje en de autos, sorteert verpakkingen of plakt de dozen dicht. Na een korte pauze met koffie en wegge, wordt er weer hard aangepakt. Geen wonder ook, als je bedenkt, dat er ruim 940 aanvragen zijn binnengekomen uit de regio.

Ruim negenhonderdveertig gezinnen, voor wie dit extraatje zo veel betekent, terwijl het voor ons maar een 'kleinigheidje' is om te geven. En elk jaar komen er meer aanvragen binnen en is het weer hopen, om voor iedereen wat moois te kunnen maken.

Chapeau voor de organisatie, de vrijwilligers, maar vooral ook voor alle gulle gevers!

Doar krieg ie proat van..

Foto's en tekst: Irene van Dam