Actiedoel


Doel van de actie

Het doel van de actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” is het bezorgen van een Kerstpakket bij gezinnen of alleenstaanden die onder de armoedegrens leven.

Het doel van actie bereiken we door uw ingeleverde artikelen door erkende instellingen uit te laten reiken aan hun cliënten. Kijk onder het kopje “Werkwijze van de actie” langs welke weg we dat doel bereiken.
En, vergis u niet, het aantal streekgenoten wat aan dat criterium voldoet is zeer waarschijnlijk groter dan u denkt. Een verduidelijking:

“Fors meer huishoudens met kans op armoede
Van de ruim 7 miljoen huishoudens in 2012 moesten er 664.000 (9,4%) rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee is het aantal huishoudens met een laag inkomen ten opzichte van 2011 gestegen met 89.000, een groei van 1,2 procentpunt.
Ramingen wijzen op een verdere toename van het percentage huishoudens met een laag inkomen tot 9,9 % in 2013 en een afvlakking van de groei in 2014 (10,1%). Naar verwachting zijn in 2014 dan 717.000 huishoudens afhankelijk van een laag inkomen, het hoogste aantal sinds 2000.

Als gevolg van de economische crisis is er vanaf 2010 aldus sprake van een stijging van het aantal huishoudens met een laag inkomen met 203.000 (2,7 procentpunt).

In de jaren 2011 en 2012 was de instroom met 150.000 huishoudens (2 procentpunt)
verreweg het grootst.

Ruim 170.000 huishoudens hadden in 2012 al ten minste vier jaar achtereen een laag inkomen. Dit waren er 17.000 meer dan in 2011. Het percentage huishoudens met langdurig kans op armoede steeg hierdoor voor het eerst sinds de economische crisis, en wel van 2,4% in 2011 tot 2,7% in 2012. Daarmee kwam een einde aan de nagenoeg ononderbroken dalende trend in de periode 2000-2011.”

Bron: CBS

Het doel van onze actie mag daarmee voldoende verwoord zijn.