Uw bijdrage


Wat kunt u bijdragen?

De actie kan alleen slagen als er voldoende mensen, zoals u, bereid zijn om een bijdrage aan de actie te leveren.

Dat kan door uw bijdrage in te leveren bij de inleveradressen. Uw bijdrage kan bestaan uit:

  • (een deel van) uw kerstpakket). Daar zitten altijd wel artikelen in die ú niet gaat gebruiken.
  • Verpakte levensmiddelen uit uw eigen voorraad.
  • Speelgoed.
  • Een geldelijke bijdrage waarvan wij dan weer boodschappen kunnen inkopen. Deze bijdrage kunt u storten op rekeningnummer NL61Rabo0132279991 t.n.v. De Werkwijzer Oldenzaal, o.v.v. Kerstactie

En natuurlijk zijn wij ook blij met de bijdragen van ondernemers.
Zij kunnen zo mogelijk bijdragen met:

  • Niet uitgereikte kerstpakketten (bij meerdere aantallen komen we ze ook graag ophalen!)
  • Een geldelijke bijdrage. Als tegenprestatie plaatsen wij graag uw logo op onze site.